Important Announcement
Top bars don’t need to be tiny you know. Check out this one.

Vi er Hamim

Hamim AS er et ideelt selskap. Dette innebærer at vedtektene våre ikke gir anledning til å ta ut utbytte på avkastning. Alt overskudd fra inntekter og gaver tilfaller virksomhetens arbeid. Vårt formål er å skape arbeidsplasser for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn lokalt i Drammen. Gjennom utleie av barneklær som abonnementsordning kan vi skape arbeidsplasser med lavterskeltilbud til de svakeste og mest sårbare på arbeidsmarkedet.
Gi mennesker mulighet
Vi mener alle mennesker er en viktig ressurs, men trenger en mulighet til å vise sine styrker gjennom tilrettelagt arbeidsordning. Tilrettelagt aktivitet i arbeidslivet vil gi positive effekter for enkeltpersoner og familiene i form av høyere samfunns - og arbeidslivsdelagelse.
Lokalt engasjement
Vi ønsker å skape lokalt engasjement i Drammen. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi skape arbeidspraksis, språkprakis og arbeidsplasser gjennom en lokal systue, lager og et vaskeri.

Vår visjon

Vi ønsker å bruke ressursene, skape arbeidsplasser og bidra til bedre integrering!
Bærekraft

Tekstilindustrien er den industrien som slipper ut mest klimagasser etter olje og gass. Det vil vi være med å endre på.

Les mer her

Våre samarbeidspartnere

Vi er så heldige som har flotte samarbeidspartnere. De har troen på oss og prosjektet vårt i en tidlig fase. Sammen med våre samarbeidspartnere klarer vi å skape arbeidsplasser lokalt i Drammen.
Se mer her