Important Announcement
Top bars don’t need to be tiny you know. Check out this one.

Vi skal bidra til å minske utslippene!

Klimagassutslippene fra det totale klesforbruket i Norge tilsvarer omtrent 800 000 biler. Det betyr at det er enormt store miljøbelastninger, sier Aril Hermstad, leder i miljøorganisasjonen Framtiden i Våre Hender.

Klima og miljø

I gjennomsnitt har hver nordmann 359 plagg i klesskapet sitt, og hvert 5 plagg blir sjeldent eller aldri brukt. Gjennom en abonnementsordning av barneklær kan vi øke levetiden på hvert plagg, kjøpe mindre klær og starte veien til et mer bærekraftig forbruk. Barn vokser fort og sliter mindre på klærne, det fører derfor med seg store utgifter og mengder med klær å kvitte seg med når barna vokser fra klærne.

FN’s bærekraftsmål

FN’s bærekraftsmål er felles mål som gjelder for alle verdens land, der formålet med disse blant annet er å bekjempe sosiale, økonomiske og klimautfordringer i hele verden. Disse målene gjelder dermed for alle land og aktører som også inkluderer næringslivet. Nedenfor ser dere alle målene vi i Hamim AS jobber med, spesielt med vekt på de tre ulike dimensjonene; sosial, økonomisk og klima.

EU kom i 2015 med en strategi for sirkulær økonomi. Vi jobber med sirkulær økonomi i forbindelse med resirkulering, redesign og ved å bruke klærne lengst mulig.

- God helse og livskvalitet
- God utdanning
- Likestilling mellom kjønnene
- Anstendig arbeid og ønonomisk vekst
- Industri, innovasjon og infrastruktur
- Mindre ulikhet
- Ansvarlig forbruk og produksjon
- Samarbeid for å nå målene